В нашому глосарії вказані всі важливі терміни, що пов'язані з перевезенням. Ознайомтеся з ними!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  ADR — це угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Загальні умови перевізників у Австрії)  Застосування AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Загальні умови перевізників у Австрії) здійснюється за погодженням сторін.
  Умови регулюють правові відносини між замовником та екcпедитором та визначають відповідальність еспедитора.

C

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR — це конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів. Положення цієї конвенції мають застосовуватися усіма країнами-членами в рамках виконання міжнародних перевезень.
 • Code of Conduct

  «Code of Conduct» або «Кодекс ділової поведінки» — це зібрання бажаних способів поведінки в різних ситуаціях і обставинах. Компанії здебільшого добровільно зобов'язуються дотримуватись їх.
  Група WALTER GROUP розробила власний «Кодекс ділової поведінки», який має бути провідною вказівкою для її співробітників та керівників під час прийняття рішень і здійснення підприємницької діяльності.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT — це онлайн-портал для клієнтів, за допомогою якого можна здійснювати замовлення простим натисканням кнопки миші. Інші функції: огляд поточних замовлень і надання корисної інформації: демоверсія

  CONNECT

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL — це поняття стосується кріплення вантажу. Мова йде про європейський стандарт для зміцнених напівпричепів. Напівпричепи XL відповідають цьому стандарту (зміцнені напівпричепи). Усі напівпричепи компанії LKW WALTER, що застосовуються для комбінованих перевезень, відповідають стандарту EN 12642 XL.

F

 • FTL

  FTL — це англійська абревіатура, яка розшифровується як «Full Truck Load», що в перекладі означає «комплектний вантаж».

G

 • Геометричне замикання

  Геометричне замикання — це спосіб кріплення вантажу.

  Під час кріплення з геометричним замиканням вантаж розміщується впритул до обмежувальних частин вантажного відділення (передня стінка, бокова стінка, стійки і т. д.) і без вільного простору між окремими одиницями вантажу.
  Кріплення вантажу з геометричним замиканням у поєднанні з напівпричепом з сертифікатом XL є дуже ефективним методом кріплення.

 • GREEN transport

  «GREEN transport» — це торгова марка компанії LKW WALTER, що охоплює всі наші дії, спрямовані на скорочення викид��в шкідливих речовин під час виконання перевезень.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = Grundlagen der Zusammenarbeit (Принципи співпраці)
  Це основа для майбутньої співпраці з нашими транспортними партнерами.

I

 • ISO

  ISO = International Organization for Standardization

  Компанія LKW WALTER у 1992 році була сертифікована відповідно до стандарту якості ISO 9001:2008, а в 2016 році пройшла сертифікацію в сфері охорони довкілля відповідно до стандарту ISO 14001:2004.  ISO-сертифікат (PDF)

J

 • Інкотермс

  Інкотермс (англ. International commerce terms) — це стандартизовані міжнародні комерційні умови. Вони розробляються та публікуються Міжнародною торговою палатою (актуальна редакція: Інкотермс 2010). Сторони (продавець, покупець) торгової угоди можуть домовитися про використання однієї з умов цих Інкотермс. За допомогою Інкотермс регулюються істотні зобов'язання продавців і покупців, зокрема перехід ризиків, а також вартість доставки.  Інкотермс

K

 • Коефіцієнт тертя µ (мю)

  Коли вантаж стоїть на вантажній платформі, між ним і платформою напівпричепа виникає тертя, величина якого виражається коефіцієнтом тертя. Цей коефіцієнт використовується для розрахунку зміщуваності вантажу та кількості стяжних ременів.
 • Комбіноване кріплення вантажу

  Під час комбінованого кріплення вантажу використовуються елементи кріплення з геометричним і силовим замиканням. Наприклад, після завантаження вантаж прилягає до передньої стінки та кріпиться з геометричним і силовим замиканням. На практиці це часто вживаний метод кріплення вантажу.
 • Комбіновані перевезення

  Для того щоб забезпечити якомога економніше перевезення, що максимально відповідатиме вимогам щодо захисту довкілля, застосовується комбіноване перевезення, під час якого поєднуються різні види транспорту — вантажні автомобілі, поїзди та судна.

  • Залізниця / морські сполучення як основні засоби перевезення (транспортне рішення, що відповідає екологічним вимогам)
  • вантажні автомобілі для завантаження та доставки (гнучкий прийом вантажу та доставка)

  Комбіновані перевезення

L

 • LOADS TODAY

  Провідна європейська біржа комплектних вантажів LOADS TODAY — це інтернет-платформа для транспортних партнерів компанії LKW WALTER.
  Значна перевага біржі LOADS TODAY полягає в тому, що транспортні партнери компанії LKW WALTER знаходять тут комплектні вантажі, замовлення та оплата яких здійснюються виключно компанією LKW WALTER.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL — це англійська абревіатура, яка розшифровується як «Less than Truck Load», що в перекладі означає «збірний вантаж».

M

 • Модель кругорейсу

  Модель кругорейсу передбачає постійне пересування автомобілів наших транспортних партнерів між двома країнами (наприклад, Німеччина — Франція — Німеччина).

N

 • Напівпричепи XL

  На противагу стандартним напівпричепам, напівпричепи XL мають особливості, що позитивно впливають на кріплення вантажу, наприклад, зміцнена передня стінка, 4 дверні запори, зміцнений тент, щонайменше 32 бокові планки, стійка конструкція та зміцнені бокові тенти.

  Наш парк напівпричепів складається виключно з напівпричепів XL.  Див. також EN 12642 XL.

P

 • перевезення з вікористанням паромів

  Фідерні перевезення — це морські вантажні перевезення в межах одного континенту. Для компанії LKW WALTER це один із можливих транспортних шляхів у рамках комбінованого перевезення.
 • Повне завантаження

  Коли мова йде про комплектний вантаж, то мається на увазі повне завантаження вантажного автомобіля товаром, що здебільшого доставляється одному отримувачу. Для цього використовується міжнародний термін «FTL» — Full Truck Load.
 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (Засоби індивідуального захисту)

  Такі зобов'язувальні знаки приписують постійне використання засобів індивідуального захисту: шолом (EN 397), захисні окуляри (EN 166/EN 166-3), засоби для захисту органів слуху (EN 352), одяг, що покриває все тіло, сигнальний жилет (EN 471), робочі рукавиці (EN 388) і захисне взуття з металевими носками (EN 20345 S1).  Відеокліп «Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)»

 • Причіп з ковшовою платформою

  Мова йде про тонколистовий прокат у рулонах. Для надійного завантаження цих рулонів (можуть важити декілька тонн) потрібне або відповідне пакування (стійка) або напівпричіп із заглибиною. Ця заглибина може закриватися, її довжина може становити від 5 до 8,5 метрів. Якщо заглибина в напівпричепі закривається, то на нього можна завантажити будь-які інші товари.  Парк напівпричепів компанії LKW WALTER

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  У 2005 році компанія LKW WALTER об'єднала такі сфери, як промислова безпека/охорона праці, охорона довкілля та якість. У 2008 році було запроваджено систему управління безпекою. Відтоді всі вищевказані сфери позначаються одним терміном «SHEQ».  Менеджмент SHEQ

 • SQAS

  SQAS = Saftey & Quality Assessment System

  Система оцінювання SQAS — це система, розроблена Європейською радою хімічної промисловості (CEFIC).
  Це оцінювання треба проходити кожні 3 роки. З його допомогою визначається рівень якості, безпеки (охорона здоров'я та захист матеріальних благ), впливу на довкілля, а також заходи корпоративної соціальної відповідальності транспортних і логістичних компаній.
  У 1995 році компанія LKW WALTER вперше пройшла оцінювання відповідно до принципів SQAS.
 • Стандарти Євро (2, 3, 4, 5, 6)

  Євро-2, -3, -4, -5, чи -6 — це різні стандарти для двигунів, встановлених у вантажівках із низьким рівнем шуму та викидів шкідливих речовин.
  Компанія LKW WALTER інтенсивно використовує вантажівки з двигунами стандарту Євро-4 і вище, що не шкодять довкіллю.
 • Стяжні ремені

  Це ремені для закріплення вантажу. Загалом розрізняють ремені для кріплення з храповим механізмом із короткою ручкою (сила попереднього натягу прибл. 350 даН) і ремені для кріплення з храповим механізмом із довгою ручкою (сила попереднього натягу прибл. 500 даН).
 • Силове замикання

  Силове замикання — це спосіб кріплення вантажу.

  Під час кріплення вантажу з силовим замиканням збільшується сила тяжіння шляхом кріплення вантажу знизу, і в такий спосіб покращується кріплення вантажу.

  Цього можна досягнути, наприклад, за допомогою кріплення стяжними ременями знизу.

T

 • Транспортна біржа

  На транспортній біржі ведуться перемовини щодо вантажів і перевезень між відправниками вантажу та постачальниками транспортних послуг.
 • Транспортування напівпричепів

  Транспортування напівпричепів передбачає виконання попереднього і наступного перевезення в рамках комбінованого перевезення, тобто доставка напівпричепів компанії LKW WALTER від місця завантаження в комбінований термінал/порт або ж від комбінованого терміналу/порту в місце розвантаження.

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (змінна платформа)

  Загалом змінні платформи використовуються в рамках комбінованого перевезення (залізничний/автомобільний транспорт).
  Наші змінні платформи відповідають підвищеним вимогам безпеки для кріплення вантажу (перевірка згідно з EN 12642 XL). Сьогодні ми використовуємо понад 200 таких платформ.  Парк напівпричепів компанії LKW WALTER

Z

 • Замовлення в режимі онлайн

  Здійснення замовлень через наш онлайн-портал клієнта CONNECT.  Див. також CONNECT.

^ - Top

Цей веб-сайт застосовує кукі для найкращого користування сайтом. Продовжуючи перегляд веб-сайту, ви погоджуєтеся зі збереженням кукі. Додаткова інформація вказана далі: Умови використання